Särtryck

Vill du komplettera din annons med t ex butiksexemplar eller flygblad?
Kontakta oss när du annonserar i Masen så ordnar vi fram särtryck på din annons i önskat antal till ett bra pris.