Företag

Masen tar emot ALLA slags annonsmaterial eller så hjälper vi dig att ta fram en säljande annons enligt dina önskemål, utan extra kostnad.

För dig som vill göra annonserna själv så har vi tagit fram några riktlinjer som vi rekommenderar att följa för att uppnå ett så bra resultat som möjligt.

Dessa riktlinjer skall följas för att du skall få rabatt på lämnat färdigt material.

Riktlinjerna samt annan teknisk information om hur annonser kan levereras hittar du här.

Är du osäker eller har du några frågor, ring Hasse på 0250-713 85.

Priser:
Vår prislista hittar Du här.

Rabatter:
Föreningar: -20%
Övrigt: Enligt avtal
Rabatter kan ej kombineras

Hur skall jag skicka annonsen?
Skicka in material via e-post till annons@masen.se. Du kan givetvis även posta eller leverera materialet på en CD-skiva eller USB-minne till oss.

Annonsvillkor:

Deadline:
Onsdagar senast kl 16.00 veckan innan utgivning

Avbokningar:
Avbokningar får ske senast dag före annonsstopp för aktuellt nummer.

Reklamationer:
Alla reklamationer skall ske inom en vecka efter tidningens utgivningsdag.

Vi ersätter högst det bokade annonsvärdet.

För att reklamation skall vara giltig skall korrektur vara begärt samt svarat på senast torsdag kl 15.00.

Tvingas vi rätta till felaktigheter i material upphör reklamationsrätten. Detsamma gäller för material inkommet efter materialdagen.

Masen frånsäger sig allt ansvar för ev. skador/kostnader som tillfogas annonsör om dennes annons inte finns införd begärd vecka eller kommer ut på angiven utgivningsdag. Detta p.g.a. tekniska eller andra fel Masen ej kan råda över. Ev. ersättning kan ske med högst det bokade/fakturerade värdet.